با ما تماس بگیرید:

(اسلب)09122444048    (تایل)02156226125

کارخانه شماره یک (40طولی و تایل) :روبروی شهرک صنعتی شمس آباد خیابان البرز سنگبری نمونه
کارخانه شماره دو (اسلب و تایل) : شهرک صنعتی شمس آباد بلوار زکریای رازی نبش سنبل 6 سنگ نمونه