ازنا

سنگ سفید ازنا

سنگ سفید ازنا از نوع سنگ‌های دگرگونی است، به سنگ‌های چینی سنگ کریستال هم گفته می‌شود. این نوع سنگ‌ها در ... ادامه مطلب